PSYKOTERAPI

Om EFT-terapi.

Indenfor den emotions fokuserede terapi (EFT) er opfattelsen, at vi bruger vores følelser/sansninger til at navigere efter. Følelserne giver os mulighed for at finde vej i, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle.


Vi kan via følelserne skelne imellem, hvad der er behageligt og ubehageligt, og det giver os mulighed for at vælge hvad, der er rigtig for os og at fjerne os fra det, der ikke tjener os godt.


Vi mennesker lærer ofte på forskellig vis at holde vores følelser og behov tilbage, at vise en anden følelse end den, der egentlig er på spil eller slet ikke at mærke noget. Vi kan livet igennem have udviklet mange forskellige strategier for, hvordan vi bedst beskytter sig selv for at tilpasse os omgivelserne. Det kan ske gennem opvæksten, men også som voksen.


Senere i livet kan det, der engang var en virksom beskyttelsesmekanisme, blive en hindring og til besværlig adfærd i samspillet med andre mennesker, hvilket bl.a. kan føre til forvirring, isolation, stress og depression.


EFT’en ønsker at hjælpe mennesker med at mærke, udtrykke, regulere og forstå deres følelser/sansninger, så de kan blive deres egen kompetente navigatør i livet og genfinde lives fylde.


 EFT terapi er evidensbaseret. Læs mere: www.eft-instituttet.dk

 

PRISER

PSYKOTERAPI  1 time                                                        700 kr

 

(Studerende, ledige og pensionister 400 kr)

OM PSYKOTERAPI

 

Overvældes du ofte af følelser eller kan du ikke rigtig mærke dem?


Kæmper du med uro, tristhed eller forvirring – måske uden du helt forstår hvorfor?


Sidder du fast i handlings/følelsesmønstre, du ikke kan slippe?


Her kan terapi være en hjælp.


Jeg vil hjælpe dig til at rette din opmærksomhed ind i og bag om tanker, følelser og sansninger.


I et kærligt rum, vil jeg støtte dig i processen med at møde, acceptere og få mening i det, du oplever i dig.


I min terapi er krop og åndedræt vigtige medspillere.


Jeg modtager løbende supervision. 

 

 


 

 REFERENCER

- om psykoterapi ved Lise


Jeg har været sammen med Lise over et forløb på ti samtaler. Jeg stod midt i livet og havde brug for at få nye vinkler og perspektiver på mit liv. Jeg havde behov for retning og forståelse for den krise, jeg var ramt ind i.( Jeg følte et nyt kapitel åbnede sig og noget gammelt skulle transformeres).


Lise har hver gang været åben og kærligt udfordrende, undersøgende og altid nærværende. Hun forstår at stille brugbare spørgsmål og er en empatisk guide. Ting, jeg synes jeg havde set på mange gange før, blev set i et nyt lys, og Lise bidrog med at skabe håb og fodfæste.


Vekslen mellem kropsligt arbejde og intellektuel dialog på et eksistentielt grundlag, var nyttig for mig. Lise er ikke bange for at gå med derhen, hvor man ikke ved, hvad der gemmer sig. Jeg var i gode varme, trygge hænder


~ Merete,  familiebehandler